Onni löytyy läheltä!

Onnen avaimet ovat monesti arjen teoissa. Yhä useammat perheet ovat päättäneet tuoda ripauksen luksusta arkeen ylläpito / sopimus- kotisiivouksilla. Teemme niin viikkosiivoukset kuin yksittäisetkin siivoukset. Hoidamme myös muutto- ja loppusiivoukset, remonttisiivoukset, sekä ikkunanpesut. Käytössämme on nykyaikaiset ja laadukkaat siivousvälineet ja -aineet. Valitsemme myös siivousaineemme ja -tuotteemme ekologisesti ympäristöä ajatellen.

Happy Clean on solminut jo useita pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita. Tyytyväiset asiakkaamme ovat meille enemmän kuin iloinen juttu!

Ota yhteyttä

Ravintolasiivous Turku

Vaivatonta? -Kyllä! Ravintolasiivoukset ammattilaisten voimin.

Monen monta silmäparia tutkailee päivittäin ravintolan siisteyttä. Tosiaankin, puhtaus on puoliruokaa ja siihenkin on Happy Cleanillä hyvä resepti! Varmistamme asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyisyyden pitämällä paikat siisteinä. Hoida ravintolasiivous vaivattomasti ammattilaisten voimin. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Tyytyväisiä ravintola-asiakkaitamme ovat mm.

 • Ravintola Kultainen Hirvi
 • Ravintola Satama

Yrityssiivous

Siististi parempi

Pölytön ja siisti työympäristö on tärkein käyntikortti!

Toimisto- ja liiketilojen lisäksi Happy Clean siivoaa:

 • Kouluja ja päiväkoteja
 • Palvelutaloja
 • Apteekki- ja lääkäriasemia

Kotisiivous Turun seudulla

Puhdas koti on viihtyisä koti

Kiireisessä arjessa kotisiivous jää usein tehtävälistan viimeiselle sijalle. Happy Clean huolehtii kotisiivouksesta asiakkaan puolesta, jolloin aikaa jää enemmän muuhun tekemiseen. Säännölliset viikkosiivoukset sekä yksittäiset kotisiivoukset sujuvat meiltä tehokkaasti lattiasta kattoon. Tiesitkö, että kotisiivous on myös verovähennettävää? Lue lisää kotisiivouksen kotitalousvähennyksestä vero.fi -sivustolta.

Rakennussiivous

Muutto- ja loppusiivous Turussa ja lähellä

Siisti ja puhdas porraskäytävä luo huolitellun kokonaiskuvan koko taloyhtiöstä. Happy Clean tarjoaa taloyhtiöille sekä muille asiakkailleen kattavat rakennussiivouspalvelut sopimussiivouksista aina vahauspalveluihin asti.

Taloyhtiöissä tehtävien saneeraus- ja remonttitöiden aikana sekä niiden valmistuttua on tärkeää huolehtia myös kohteen loppusiivouksesta. Me teemme rakennusten ja remonttien laajatkin loppusiivoukset turvallisesti ja tehokkaasti kohteesta riippumatta!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous »

Tietosuojaseloste

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Siivouspalvelu Happy Clean (1833812-2)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sara Koskinen
045 118 8895
sarakoskinen@happyclean.fi

Henkilörekisterin nimi

Siivouspalvelu Happy Clean asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Siivouspalvelu Happy Clean
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
sarakoskinen@happyclean.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.